سیستم جراحی محدود

کد کالا :
35
قیمت :
62,000,000 ریال
تعداد :


سیستم جراحی محدود

 
شامل قیمت دهی گلوبال و غیر گلوبال ، محاسبه هزینه های بیهوشی ، استهلاک اتاق عمل ،جراح ، داروهای مصرفی ، لوازم مصرفی ، تخت و سایر هزینه ها