* سیستم مدیریت آرشیو فایل ، مستندات و مدارک پزشکی

کد کالا :
33
سیستم مدیریت آرشیو فایل ، مستندات :
قیمت :
4,000,000 ریال
تعداد :
 
سیستم مدیریت آرشیو فایل ، مستندات و مدارک پزشکی

قابلیت آرشیو و بایگانی فایل ، تصاویر و فیلم ، ذخیره اطلاعات در سرور FTP ، قابلیت دریافت تصاویر Dicom ، قابلیت اتصال به انواع دوربین های تخصصی پزشکی
مطب , کلینیک سیستم مدیریت آرشیو فایل ، مستندات

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839