*سیستم مدیریت پیامک نرم افزار

کد کالا :
32
سیستم مدیریت پیامک نرم افزار :
قیمت :
4,000,000 ریال
تعداد :
سیستم مدیریت پیامک نرم افزار

ارسال دستی – ارسال اتوماتیک – ارسال لیستی – پاسخگوی خودکار – تحت شبکه – GSM و اینترنت
مطب , کلینیک سیستم مدیریت پیامک نرم افزار