*گزارشات تحت وب

کد کالا :
30
گزارشات تحت وب :
قیمت :
4,500,000 ریال
تعداد :
گزارشات تحت وب
 
قابلیت دسترسی و نمایش کلیه گزارشات نرم افزار درمانگاه از طریق اینترنت به تفکیک مراکز همراه با دسترسی مدیریت
مطب , کلینیک گزارشات تحت وب