*سیستم نوبت دهی اینترنتی

کد کالا :
29
سیستم نوبت دهی اینترنتی :
قیمت :
15,000,000 ریال
تعداد :
سیستم نوبت دهی اینترنتی
 
قابلیت اتصال به سرور مرکزی و سیستم نوبت دهی درمانگاه و فراهم نمودن نوبت دهی حضوری و اینترنتی
مطب , کلینیک سیستم نوبت دهی اینترنتی

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839