**سیستم ثبت اثر انگشت

کد کالا :
25
سیستم ثبت اثر انگشت :
قیمت :
15,000,000 ریال
تعداد :
سیستم ثبت اثر انگشت "همراه با دستگاه اسکن اثرانگشت"
 
قابلیت تشخیص بیماران درهنگام مراجعه به پذیرش،تشخیص کلیه اعضا خانواده ، قابلیت ثبت رضایت و تعهدات درمان با توجه به ثبت اثرانگشت و امضاء دیجیتال در بخش های جزئیات پرونده با استفاده از اثرانگشت و یا قلم نوری در هر مراجعه ، جلوگیری از ثبت پرونده تکراری ، جلوگیری از ثبت و شناسایی بیماران با اسامی جعلی و نادرست.
مطب , کلینیک سیستم ثبت اثر انگشت